Spotřebitelský klub | Umenie Sveta – Obrazy, predaj obrazov
+421 915 090 055 info@umenisveta.cz

Registrace

Výhody registrace?

Registrovaní klienti mají ihneď automatickou SLEVU 3 % na jakýkoliv nákup!

Každý registrovaný uživatel může nasbírat vernostné slevy závislé od součtu všech dosavadních zaplacených nákupů:

Součet zaplacených objednávek od 201 do 400 eur - 3 % sleva
Součet zaplacených objednávek od 401 do 600 eur - 5 % sleva
Součet zaplacených objednávek od 601 výše - 7 % sleva

Vše se děje automaticky v procesu nákupu. Pokud jste zaregistrován a přihlášen, vidíte při nákupu ceny již VČETNĚ vaší slevy.


Informace o speciálních akcích a slevách až do -70 % dostanete jako první!

Svou registrací vyjadřujete souhlas s provozními pravidly webu a s obchodními podmínkami, včetně usnesení o ochraně osobních údajů.
 

Červenou barvou jsou označeny minimálně povinné údaje pro registraci.

Informace o užívateli
Přihlasovací údaje
0%
Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Provozovatelem elektronického obchodu www.umenisveta.cz (dále jen „internetový obchod“) je Vydra s. r. o. se sídlem Sch. Trnavského 22, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Bratislavě, odd.: Sro, vložka č. 27406/B, IČO: 35844311, DIČ: 2021694125, IČ DPH: SK2021694125, (dále jen „provozovatel“, nebo také „prodávající“ nebo „prodejce“).

Výpis z Obchodního rejstříku najdete zde.

Registraci DPH najdete zde.

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží (dále také „výrobků“ nebo „produktů“)
v internetovém obchodě prodávajícího.

Kupující (spotřebitel) je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti, ale která nakupuje zboží nebo užívá služby za jiným účelem, než je podnikání
s tímto zbožím nebo službami.

 

Objednávka je elektronický formulář odeslaný kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.umenisveta.cz, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky internetového obchodu a celkovou kupní cenu.

Obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od obchodních podmínek, budou ustanovení písemné kupní smlouvy upřednostněny před obchodními podmínkami.

Seznam zboží na kterékoli internetové stránce elektronického obchodu, který provozuje prodávající, je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého uvedeného zboží.

Dodací lhůta je doba, za kterou prodejce expeduje zboží z provozu internetového obchodu na poštu,
resp. doručovatelské službě po zobrazení platby na našem účtu nebo převzetí hotovosti. Při dobírce je to doba,
za kterou prodejce expeduje zboží z provozu obchodu na poštu po závazném potvrzení objednávky prodejcem.

II. Ceny a platební podmínky a způsoby platby

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu „kupní cenu“ dohodnutou v kupní smlouvě, sestávající z ceny zboží a ceny poštovného + balného (náklady na zabalení a doručení zboží).

Cena zboží je uvedena na stránkách internetového obchodu prodávajícího v čase odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. Cena zboží je uvedena včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo průběžné aktualizace cen zboží
v internetovém obchodě. Ceny uvedené v objednávce jsou však po jejím odeslání kupujícím závazné a neměnné
pro obě strany.

Cena doručení (dopravy) je různá podle druhu doručení a kupující si ji zvolí v rámci vyplňování objednávky.

Způsoby platby v internetovém obchodě:

a)

dobírkou

b)

bezhotovostní platbou

 

- převodem na účet

 

- kreditní nebo debetní kartou * (platebními kartami VISA, VISA Electron, EuroCard/MasterCard, Diners Club)

 

*

Kupující může platbu uskutečnit kartou prostřednictvím služby Card Pay (platba přes virtuální POS terminál Tatra banky). Může zaplatit kartami s logem VISA, VISA Electron, EuroCard/MasterCard, Diners Club. Použít může uvedené karty vydané kteroukoli bankovní institucí na světě.

Prvním krokem je vyplnění objednávkového formuláře, ve kterém kupující uvede své osobní údaje a potvrdí druh a množství objednaného zboží. Následně bude po kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“ přesměrovaný na internetovou stránku Tatra banky, na které v chráněném (zašifrovaném) prostředí zadá údaje o kartě (číslo karty, kód CVC a datum vypršení platnosti) a potvrdí částku v EUR. Následně dostane notifikaci o úspěšném provedení platby.

 

Kartami VISA Electron je možné platit přes internet pouze v případě, že na zadní straně obsahují tzv. kód CVC (trojmístný kontrolní číselný kód).

Pokud kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostní platbou, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsaná na účet prodávajícího.

Prodávající může na základě vlastního uvážení s přihlédnutím k dosavadním objednávkám či aktuálnímu nákupu poskytnout kupujícímu jednorázovou, opakovanou nebo trvalou slevu pro všechny další nákupy.

Akční ceny zboží jsou platné do data uvedeného v internetovém obchodě v rámci základních údajů o daném akčním zboží.

Faktura vystavená prodávajícím bude zaslána kupující v elektronické podobě (1). V písemné podobě (2) fakturu zasíláme spolu se zbožím, pouze pokud o to zákazník výslovně požádá. Faktura slouží jako daňový doklad a zároveň jako dodací list.

III. Objednávání zboží

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu kupující potvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky, a objednávka se stává závaznou.

Kupní smlouva je platná jen za dodržení podmínek, že objednané zboží je dostupné na skladě prodávajícího nebo
na skladě dodavatelů spolupracujících s prodávajícím, že byla kupujícím zrealizovaná platba za objednané zboží
a služby podle zvoleného způsobu dodání a za předpokladu, že údaje uvedené kupujícím do objednávky jsou platné
a pravdivé. V případě nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce má prodejce právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím jím uvedených kontaktních údajů.

Po odeslání objednávky prodejce zašle kupujícímu na jím zadanou e-mailovou adresu informativní „Potvrzení
o registraci objednávky“- Tento informační e-mail kupujícího informuje o tom, že prodejce jeho objednávku dostal,
a tedy ještě není uzavřením kupní smlouvy.

Kupní smlouva je uzavřená a v okamžiku doručení faktury, kterou prodávající odešle kupujícímu na jím uvedenou
e-mailovou adresu po ověření dostupnosti a dodací lhůty požadovaného zboží. Pokud objednané zboží není momentálně skladem nebo není možné dodržet dodací lhůtu, budeme o této skutečnosti kupujícího informovat telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. Prodejce si vyhrazuje právo zrušení objednávky.

Na základě vzájemné domluvy obou stran je možné dohodnout individuální objednávku. Individuální objednávka
se týká odběru zboží např. atypické barvy nebo velikosti, většího množství jednoho nebo více druhů nebo zboží,
které není prezentování v internetovém obchodě, apod. Zájemci mohou kontaktovat prodávajícího ohledně dohodnutí dodacích podmínek a ceny individuální objednávky.

Informace a údaje o zboží a jeho vyobrazení na internetových stránkách internetového obchodu jsou pouze informativní a nezávazné.

IV. Dodací podmínky

Způsob doručení si určuje kupující při vyplňování objednávky. Poskytujeme tyto způsoby dodání (doručení) zboží:

-

-

poštou

osobně

-

doručovatelskou službou (kurýrem)

Dodací lhůta v rámci území Slovenské republiky a České republiky je od 24 hodin do 30 dnů a závisí na druhu objednaného zboží. Obvyklá dodací lhůta je proto uvedená zvlášť při každém výrobku v katalogu internetového obchodu, zpravidla je od 10 do 21 dnů. Pokud objednané zboží prodejce nemá momentálně na skladě nebo není možné dodržet dodací lhůtu uvedenou na faktuře, bude vás o této skutečnost informovat telefonicky nebo e-mailem,
a pokud si to bude kupující přát, nabídne prodejce náhradní řešení nebo bezodkladně, nejpozději však do 10 dnů,
vrátí peníze na účet, ze kterého kupující uskutečnil platbu.

K dodací lhůtě prodejce je potřeba přičíst dodací lhůty přepravců. Doručení poštou obvykle trvá 1 až 3 dny, doručovatelskou službou v pracovních dnech zpravidla do 24 hodin. Prodejce však nenese zodpovědnost za opožděné doručení objednaného zboží zaviněné doručovatelem nebo chybně udanou adresou kupujícího nebo jím určeného příjemce. Zároveň nenese odpovědnost za případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele)
v důsledku jakéhokoli omezení, případně zrušení, distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

Doba doručení zboží při objednávkách mimo území Slovenské republiky a České republiky závisí také na možnostech dopravců využívaných prodejcem a o konkrétné lhůtě pro takové doručení zboží bude proto prodejce informovat kupujícího e-mailem. 

O stavu vyřizování objednávky se může kupující informovat po zaregistrování se v rámci svého zákaznického konta (oddíl „Můj účet“).

Obsahem každé zásilky (dodávky) je (1) objednané zboží a (2) faktura – pokud o ni kupující výslovně požádal
(faktura bude kupujícímu automaticky zaslaná elektronicky jako potvrzení o uzavření kupní smlouvy).

Kupující se zavazuje převzít objednané zboží. V případě nepřevzetí zboží nebo neuhrazení „kupní ceny“ (cena zboží + cena doručení), zůstává zboží u doručovatele maximálně po dobu, kterou stanovují obchodní podmínky doručovatele. Zpravidla to bývá 14 až 21 dní. V případě osobního odběru zůstává zboží u prodejce nejvýše po dobu 20 dnů
od e-mailové výzvy kupujícímu k převzetí objednaného zboží. Náklady na opakovanou dopravu z důvodu nepřevzetí
zboží hradí kupující.

Ceny za jednotlivé druhy doručení (dopravy) jsou závislé na cenách a podmínkách poskytnutých prodejci doručovatelem, proto se mohou měnit. Z těchto důvodů nejsou fixně uváděné v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, ale kupující má možnost se vždy obeznámit s aktuálními cenami na stránkách internetového obchodu
v průběhu nákupu. Při osobním odběru prodejce dopravu neúčtuje.

V. Stornování objednávky

Kupující může svou objednávku zrušit maximálně do 48 hodin od odeslání objednávky, a to e-mailem na adresu:info@umenisveta.cz, nebo telefonicky na telefonním čísle: +421 915 09 00 55. V žádosti o zrušení objednávky
je kupující povinen uvést své kontaktní údaje a číslo objednávky. V případě, že kupující už kupní cenu uhradil, prodejce mu peníze vrátí nejpozději do 7 dnů na účet, ze kterého kupující zaplatil, nebo na účet, který kupující prodejci uvedl písemně (např. e-mailem). Tato lhůta se může prodloužit vzhledem k postupům banky při vracení peněz při platbách kartou až na 14 dnů.

V případě, že kupující svou objednávku zruší po lhůtě 48 hodin od odeslání objednávky, prodejce je oprávněný naúčtovat kupujícímu všechny náklady zapříčiněné tímto konáním a kupující je povinen je uhradit.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i po vystavení faktury prodávajícím, a to v případě, že nebudou splněny dohodnuté podmínky dodání zboží.

VI. Záruční podmínky, reklamace a vrácení zboží

Přestože internetový obchod prodává jen kvalitní výrobky od pečlivě vybraných výrobců, může se na dodaném výrobku vyskytnout nějaký problém. V případě, že kupující není se zakoupeným zbožím spokojen, má právo na odstoupení
od smlouvy (koupě) do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Kupující doručí zboží spolu s fakturou poštou nebo osobně na adresu prodejce. Kupující může odstoupit od smlouvy (koupě), jen pokud je zboží vráceno kompletní
a nepoškozené, v původním a neznehodnoceném obalu. Prodejce vrátí kupujícímu peníze na jeho účet do 15 dnů
ode dne doručení takto vráceného zboží.

Možnost odstoupení od smlouvy a vrácení zboží se nevztahuje na reprodukce upravené podle zvláštních požadavků zákazníka – „NA MÍRU“ (tisk na plátno, laminace, nalepení na nebo pod nějaký materiál nebo zarámování). Možnost odstoupení od smlouvy je v tomto případě možná jen z důvodu dodání vadného nebo poškozeného zboží.

Toto platí na základě zákona o zásilkovém prodeji č. 108/2000, § 12, odstavec 5.

Na zakoupené zboží se vztahuje 2-letá záruční lhůta, která začíná plynout dnem převzetí zboží spotřebitelem.
K uplatnění záruky je potřeba přeložit fakturu („Doklad o koupi“ si kupující ponechává). 

V případě reklamace kupující zašle prodejci reklamované zboží. Prodejce zásilky zasílané kupujícím na náklady prodejce či na dobírku nepřebírá.

Dnem doručení reklamovaného zboží (přijetí zásilky prodejce potvrdí e-mailem) začíná plynout 30 denní reklamační doba, o způsobu jejího vyřízení bude kupující informován. V případě oprávněné reklamace – prodejce zajistí odstranění chyby na výrobku na svoje náklady. Pokud odstranění chyby není možné, prodejce po dohodě
s kupujícím uplatní jednu z následujících možností: (1) výrobek vymění za nový, (2) za jiné zboží, nebo (3) poskytne slevu z ceny, nebo (4) kupujícímu vrátí peníze. Ze záruky jsou vyňaté chyby a poškození výrobku, které vznikly nesprávným zacházením (např. pádem výrobku), používáním (zejména v rozporu s návodem na použití nebo účelem užití…) nebo ošetřováním výrobku (zejména svépomocným nebo neautorizovaným rozebíráním,
opravami nebo úpravami výrobku…).

Zásilka (zboží zabalené jako balík nebo dopis) je zabezpečená neporušenou originální páskou internetového obchodu s logem UMENIE SVETA. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku ihned po doručení. V případě, že kupující zjistí,
že je zásilka viditelně poškozená nebo zničená, je povinen tuto skutečnost bez převzetí zásilky oznámit doručovateli (pošta nebo kurýr) a ihned kontaktovat prodejce na telefonním čísle +421 915 09 00 55 nebo e-mailem
na adrese info@umenisveta.cz. Prodejce nenese zodpovědnost za poškození zásilky zaviněné doručovatelem. Jakékoliv pozdější reklamace obsahu zboží a fyzického porušení zboží nebudou akceptovány.

VII. Ochrana osobních údajů a užívání vašeho účtu

Poskytnutí osobních údajů kupujícího prodejci je dobrovolné. Zaregistrováním v internetovém obchodě nebo vyplněním a odesláním objednávky bez registrace kupující poskytuje prodejci své osobní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu trvalého bydliště / doručovací adresu včetně PSČ). Prodejce potřebuje tyto údaje znát,
aby mohl objednávku kupujícího vyřídit a zpracovat v účetním a fakturačním systému.

Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. (slovenské sbírky zákonů) o ochraně osobních údajů
ve znění pozdějších předpisů kupující poskytuje prodejci svůj souhlas se zpracováním a uschováním osobních údajů kupujícího, které jsou potřebné pro obchodní činnosti prodejce, který je bude zpracovávat v informačních systémech,
a to po dobu neurčitou, nebo do doby, kdy tyto osobní údaje prodejce na telefonickou nebo písemnou žádost kupujícího vyřadí z databáze internetového obchodu. Prodejce uskuteční změnu na základě žádosti kupujícího nejpozději do 30 dnů od jejího doručení nebo podání. Všechny osobní údaje, které kupující poskytne prodejci prostřednictvím internetového obchodu, jsou chráněny před zneužitím třetí osobou a nebudou poskytnuty třetí straně
s výjimkou těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky, jako např. banky a doručovatel (dopravce),
a to výhradně v nutném rozsahu jejich činnosti na vyřízení objednávky (např. jméno, adresa, číslo účtu). 
 

VIII. Zakázané použití a vlastnická a reprodukční práva

Prodejem obrazu, tištěné reprodukce, tištěné fotografie, jakkoliv upravené (díla) nejsou prodány žádná jiná uživatelská práva, a kupujícímu nevznikají žádné nároky. Dílo je možné použít pouze pro dekorační účely. Je zakázáno jakýmkoliv fyzickým či elektronickým způsobem zejména, ale nejen:

  • rozmnožování
  • kopírování
  • upravování nebo derivace
  • ukládání do jakékoliv databáze
  • šíření
  • komerční použití

díla, či jeho části, i obrázků zveřejněných na naší stránce.
 
V případě zjištění porušení jakéhokoliv z těchto zákazů, bude takové jednání řešeno soudní cestou.
 
Majitelem všech uživatelských práv názvu a loga National Geographics je National Geographics Society, USA.

Majitelem reprodukčních a uživatelských práv všech fotografií (nabízených motivů) zveřejněných na naší stránce
v sekci "Fotografie National Geographics" je National Geographics Society, USA.
 
Celý obsah stránky www.umenisveta.cz je majetkem firmy Vydra, sro, nebo majetkem našich dodavatelů a je chráněn mezinárodními zákony na ochranu copyrightové práv. Jakýkoliv obsah naší stránky, který není naším majetkem,
je používán s dovolením našich dodavatelů.
 

 

IX. Závěrečná a přechodná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění a rozsahu uvedeném na stránkách internetového obchodu v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 

Kupující prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil před vyplněním objednávky a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky kupující bez výhrad přijímá všechna ustanovení těchto obchodních podmínek.

Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené provozem nebo používáním výrobku zakoupeného
v internetovém obchodě v případě, že tento výrobek byl použit v rozporu s pokyny a návodem k obsluze stanovenými výrobcem nebo dodavatelem. Zároveň nezodpovídá za škody způsobené provozem nebo používáním výrobku
v podmínkách, které neodpovídají stanovenému výrobku (např. nevhodná teplota, vlhkost, chemické prostředí
nebo mechanický vliv prostředí), nebo za škody způsobené nesprávným ošetřováním výrobku nebo jeho zanedbáním.

Kupní smlouvu podle těchto obchodních podmínek je možné uzavřít ve slovenském jazyce.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit znění těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23. ledna 2010.

Souhlasím s obchodníma podmínkama